Velkommen til Miljøanlegg Entreprenørforretning as

Vi tilbyr det meste innen grunnarbeid; alt fra større byggefelt, vei, vann og avløpsanlegg, til mindre arbeider for private oppdragsgivere. Hos oss står kunden i fokus, og kan forvente seg god service, samt godt fagmessig utført arbeid av høy kvalitet.

Vi utfører for tiden grunnarbeider ved Blombakkane 25. for Fjell Bustadstifting, i samarbeid med Byggmester Turøy & Algrøy. Her skal det bygges 4 nye leiligheter med tilhørende murer og parkeringsplasser. Arbeidene ble igangsatt 26.06.

Ta kontakt om du ønsker pris på grunnarbeid, vi stiller gjerne på befaring og har ledig kapasitet utover høsten :-)

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERANSER 2017-2018:

BAKKEVEGEN 25. STRAUME BYGGMESTER TURØY & ALGRØY AS. Det skal bygges 4 nye leiligheter til Fjell Bustadstifting sitt bygg i Blombakkane. Tomten skal opparbeides med grøfter, gråsteinsmurer og parkeringsplasser.

LEILIGHETSBYGG, FANTOFT. B TELLE TREARBEID AS. Leilighetsbygg med 18 leiligheter. Bygget har parkeringskjeller i underetasjen Oppdragsgiver: B Telle Trearbeid AS. Kontaktperson: Ronny Andre Helle.

SKULENESET, KLOKKARVIK. T&A PROSJEKT AS. Nytt leilighetsbygg, komplett med grøfter for vann, avløp og kabler. Bygget har parkeringskjeller i underetasjen. Oppdragsgiver: T&A Prosjekt as. Kontaktperson: Eli Hundhammer.

HAVBRIS og FJORDGLIMT, HÅKONSHELLA. VESTBO Opparbeidelse med husrekke med til sammen 32 boenheter. Rekkene opparbeides komplett med grøfter for vann, avløp og kabler. Oppdragsgiver: Vestlandske Boligbyggelag Vestbo. Kontaktperson: Jarle Eikenes.