Velkommen til MILJØANLEGG Entreprenørforretning as

Vi tilbyr det meste innen grunnarbeid; alt fra større byggefelt, vei, vann og avløpsanlegg, til mindre arbeider for private oppdragsgivere. Hos oss står kunden i fokus, og kan forvente seg god service, samt godt fagmessig utført arbeid av høy kvalitet.

Vi utfører for tiden grunnarbeider for B Telle Trearbeid i forbindelse med leilighetsbygg på Fantoft. I tillegg er vi i full sving med Skuleneset, Leiligheter ved Klokkarvik, for Byggmester Turøy & Algrøy AS. For Framtidsbygg utfører vi grunnarbeider for en større enebolig på Søreide.

Ta kontakt om du ønsker pris på grunnarbeid, vi stiller gjerne på befaring :-)

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERANSER 2016:

LEILIGHETSBYGG, FANTOFT. B TELLE TREARBEID AS. Vi er i full sving med grunnarbeidene for leilighetsbygg med 18 leiligheter. Bygget skal ha parkeringskjeller i underetasjen Oppdragsgiver: B Telle Trearbeid AS. Kontaktperson: Ronny Andre Helle.

SKULENESET, KLOKKARVIK. BYGGMESTER TURØY & ALGRØY AS. Vi begynte på grunnarbeidene for Skuleneset 18.06. Det gamle skolebygget ble revet og vi fortsatte med arbeider for nytt leilighetsbygg. Komplett med grøfter for vann, avløp og kabler. Bygget har parkeringskjeller i underetasjen. Betongarbeider pågår nå. Oppdragsgiver: T&A Prosjekt as. Kontaktperson: Jens Gunnar Turøy.

HAVBRIS, HÅKONSHELLA. VESTBO Opparbeidelse med husrekke med til sammen 7 boenheter. Rekkene opparbeides komplett med grøfter for vann, avløp og kabler. Grunnarbeidene startet i uke 7, 2015. Oppdragsgiver: Vestlandske Boligbyggelag Vestbo. Kontaktperson: Jarle Eikenes.

 
 
 
 

Referanser