Velkommen til Miljøanlegg Entreprenørforretning as

Vi utfører for tiden grunnarbeider ved Statsminister Michelsens veg 68. Her kommer et leilighetsbygg for 19 boenheter - Byggmester Hitland er total entreprenør. Ved Furudalen 20 er vi i sving med en enebolig som vil ligge flott og luftig i terrenget. Arbeidene utføres i samarbeid med Gravdal Hage og Anlegg.

 

VI HAR FOR TIDEN NOE LEDIG KAPASITET - INGEN JOBB ER FOR LITEN.

Ta kontakt om du ønsker pris på grunnarbeid, vi stiller gjerne på uforpliktende befaring :-)

REFERANSER 2018-2021:

 

2021 - FURUDALEN 20, ENEBOLIG - GRAVDAL HAGE & ANLEGG AS. Enebolig som ligger flott og luftig i terrenget. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, og eksisterende rørtrase må flyttes for å lage plass til nybygg.

2020/2021 - LEILIGHETER STATSMINISTER MICHELSENSVEG 68 - BYGGMESTER HITLAND AS. Leilighetsbygg med 19 boenheter og parkering i underetasje. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.

2019 - RUSKENESHAUGEN BOLIGFELT- BYGGMESTER HITLAND AS. Boligfelt med 25 boenheter fordelt på 11 rekkehus og 14 leiligheter i 3 punkthus. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.

2018 - LYNGHEIA BUFELLESSKAP - BYGGMESTER HITLAND AS. Det skal bygges 6 nye omsorgsboliger med fellesfunksjoner for Fjell kommune. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.