Velkommen til Miljøanlegg Entreprenørforretning

Vi utfører alle typer grunnarbeid i Bergen og omegn. Med over 25 års erfaring innen grunnarbeid har vi kompetente ansatte med maskiner for små og store oppdrag. Hos oss står kunden i fokus og kan forvente seg et godt fagmessig utført arbeid.

 

Kontakt oss gjerne for å avtale en gratis befaring.

 

Noen referanser 2021-2023:

 

2023 LARSLIA 17-19; BUSTADSTIFTINGA/ BYGGMESTER TURØY & ALGRØY. Sprengning, masseutskifting og planering for omsorgsboliger med 4 boenheter. Inklusiv arbeider med vann, spillvann og kabler.

 

2023 HAMMERSLAND; 2 ENEBOLIGER - BYGGMESTER TURØY & ALGRØY. Sprengning, masseutskifting og planering for 2 nye eneboliger på Hammersland. Inklusiv arbeider med vann, spillvann og kabler.

 

2022-23 PARKERINGSDEKKE BILDØYBAKKEN 105 - Alle grunnarbeider i forbindelse med opparbeidelse for nytt parkeringsdekke for ISTA Eiendom AS. Det lages plass for 29 nye biloppstillingsplasser. Eksisterende kabler i grunn må flyttes før støping av konstruksjoner.

 

2021-23 VILHELM BJERKNES VEI - Boligfelt med 18 nye boenheter fordelt på 4 forskjellige rekker. Det opparbeides parkeringskjeller under den ene rekken. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.