Velkommen til Miljøanlegg Entreprenørforretning

Vi utfører alle typer grunnarbeid i Bergen og omegn. Med over 25 års erfaring innen grunnarbeid har vi kompetente ansatte med maskiner for små og store oppdrag. Hos oss står kunden i fokus og kan forvente seg et godt fagmessig utført arbeid.

 

Kontakt oss gjerne for å avtale en gratis befaring.

 

Noen referanser 2021-2024:

 

2024 FYLLINGDALEN BORETTSLAG. Fremgraving og utskifting av 150m med bossug rør som må skiftes ut. Rørene ligger tett på bygg og lekeplasser som stelles til etter at nye rør er lagt.

 

2023 LARSLIA 17-19; BUSTADSTIFTINGA/ BYGGMESTER TURØY & ALGRØY. Sprengning, masseutskifting og planering for omsorgsboliger med 4 boenheter. Inklusiv arbeider med vann, spillvann og kabler.

 

2023 HAMMERSLAND; 2 ENEBOLIGER - BYGGMESTER TURØY & ALGRØY. Sprengning, masseutskifting og planering for 2 nye eneboliger på Hammersland. Inklusiv arbeider med vann, spillvann og kabler.

 

2022-23 PARKERINGSDEKKE BILDØYBAKKEN 105 - Alle grunnarbeider i forbindelse med opparbeidelse for nytt parkeringsdekke for ISTA Eiendom AS. Det lages plass for 29 nye biloppstillingsplasser. Eksisterende kabler i grunn må flyttes før støping av konstruksjoner.

 

2021-23 VILHELM BJERKNES VEI - Boligfelt med 18 nye boenheter fordelt på 4 forskjellige rekker. Det opparbeides parkeringskjeller under den ene rekken. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.