Velkommen til Miljøanlegg Entreprenørforretning as

Vi utfører for tiden grunnarbeider ved Ruskeneshaugen boligfelt for Byggmester Hitland AS. Arbeidene består av nybygg med 25 boenheter fordelt på 11 rekkehus og 14 leiligheter i 3 punkthus. Vi utfører alle grunnarbeider med tilhørende grøfter, plasser, murer og tilkomstvei.

Ved Landrovågen utfører vi grunnarbeider for 2  tomannsboliger i regi av Byggmester Turøy & Algrøy. Boligene får vestvendt og flott sjøutsikt.


Ta kontakt om du ønsker pris på grunnarbeid, vi stiller gjerne på befaring og har ledig kapasitet utover høsten :-)

REFERANSER 2018-2019:


2019 - RUSKENESHAUGEN BOLIGFELT- BYGGMESTER HITLAND AS. Boligfelt med 25 boenheter fordelt på 11 rekkehus og 14 leiligheter i 3 punkthus. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.

2018 - LYNGHEIA BUFELLESSKAP - BYGGMESTER HITLAND AS. Det skal bygges 6 nye omsorgsboliger med fellesfunksjoner for Fjell kommune. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.

2018/2019 - LANDROVÅGEN 2 ENEBOLIGER OG 2 MANNSBOLIGER - BYGGMESTER TURØY & ALGRØY AS. Det skal bygges 2 nye eneboliger ved Landrovågen og 2 stk 2 mannsboliger.  Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger og tilhørende grøfter.

2018 - FYLLINGSDALEN BRL I samarbeid med BIR ble det gravd opp for og montert 6 bunn tømte bosscontainere. Arbeidene medførte terrengtilpasninger rundt tankene.

2017 - BAKKEVEGEN 25. STRAUME BYGGMESTER TURØY & ALGRØY AS. Det skal bygges 4 nye leiligheter til Fjell Bustadstifting sitt bygg i Blombakkane. Tomten skal opparbeides med grøfter, gråsteinsmurer og parkeringsplasser.