Velkommen til Miljøanlegg Entreprenørforretning as

Vi utfører for tiden grunnarbeider ved Lyngheia bufellesskap for Byggmester Hitland AS. Arbeidene består av nybygg med 6 omsorgsboliger med fellesfunksjoner (644m2 BRA). Vi utfører alle grunnarbeider med tilhørende grøfter, plasser, murer og tilkomstvei.

Ved Landrovågen utfører vi grunnarbeider for 2 eneboliger i regi av Byggmester Turøy & Algrøy. Boligene får vestvendt og flott sjøutsikt.

Vi tilbyr det meste innen grunnarbeid; alt fra større byggefelt, vei, vann og avløpsanlegg, til mindre arbeider for private oppdragsgivere. Hos oss står kunden i fokus, og kan forvente seg god service, samt godt fagmessig utført arbeid av høy kvalitet.

Ta kontakt om du ønsker pris på grunnarbeid, vi stiller gjerne på befaring og har ledig kapasitet utover høsten :-)

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERANSER 2017-2018:

2018 - LYNGHEIA BUFELLESSKAP - BYGGMESTER HITLAND AS. Det skal bygges 6 nye omsorgsboliger med fellesfunksjoner for Fjell kommune. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger, gråsteinsmuring og tilhørende grøfter.

2018 - LANDROVÅGEN 2 ENEBOLIGER - BYGGMESTER TURØY & ALGRØY AS. Det skal bygges 2 nye eneboliger ved Landrovågen. Grunnarbeidene omfatter sprengning, planering, terrengtilpasninger og tilhørende grøfter.

2018 - FYLLINGSDALEN BRL I samarbeid med BIR ble det gravd opp for og montert 6 bunn tømte bosscontainere. Arbeidene medførte terrengtilpasninger rundt tankene.

2017 - BAKKEVEGEN 25. STRAUME BYGGMESTER TURØY & ALGRØY AS. Det skal bygges 4 nye leiligheter til Fjell Bustadstifting sitt bygg i Blombakkane. Tomten skal opparbeides med grøfter, gråsteinsmurer og parkeringsplasser.